Exposición "Letras y palabras" de Pepe Aguilar Mallol.