Des de la Federació de Pilota Valenciana volem aclarir algunes informacions difoses recentment i que no es corresponen amb la realitat en relació al Trofeu Femení de Mestres.

En primer lloc, hem de recordar que l’objectiu de millorar i dignificar el mon de la pilota femenina no es pot aconseguir sense comptar amb l’opinió de les dones i sense oferir-les compromisos clars i ferms de millora. En eixe camí, la Federació va proposar celebrar contractes professionals amb diverses jugadores d’elit que, una vegada valoraren la proposta i les majors opcions esportives i professionals que brindava eixa proposta, van acceptar lliurement subscriure els contractes.

En segon lloc, tenim clar que eixe esperit de millora i compromís no pot ser objecte de politització o mediatització per raons alienes al nostre benvolgut esport i l’interès de les vertaderes protagonistes.

En eixe sentit no entenem que per part de la Fundació s’al·legue que no es pot celebrar enguany el Trofeu femení de Mestres pel fet que no s’ha acceptat la proposta de la Direcció General d’Esports. En tot cas, s’ha d’aclarir que eixe document ni es va negociar per ambdues parts ni es refereix exclusivament a aquesta competició, implicant decisions de futur que exigiran necessàriament comptar amb el vist i plau de les jugadores, vertaderes protagonistes.

A la Fundació se li ha oferit subscriure un conveni exclusivament per aquesta competició i ho ha rebutjat de pla. No entenem la interposició d’entrebancs artificials.

És per això que, atenent als interessos de les jugadores, la Federació no solament seguirà complint el seus contractes amb elles sinó que organitzarà per sí mateixa la competició en qüestió, que se celebrarà aquest mateix any.

En tot cas, des de la Federació estem totalment oberts a que la Fundació s’unisca a l’organització d’aquesta competició com a coorganitzadora, afavorint així el desenvolupament de la pilota femenina i sense fer de les jugadores ostatges de decisions estratègiques o polítiques.

Així mateix, la Federació vol manifestar el seu malestar pel fet que s’haja comunicat a alguns trinqueters que, fins a nova ordre, no es poden organitzar partides del dia a dia de dones, en trinquets gestionats per la Fundació. De fet, aquest pròxim dissabte dia 20 hi havia programada una partida de dones al trinquet de la Llosa de Ranes que s’ha acabat suspenent.

Accions com aquestes van en contra de la promoció de la pilota femenina, de la inclusió de les dones en el dia a dia de la pilota i de la igualtat d’oportunitats marcada per l'Organització de les Nacions Unides, a través d'Unesco i en el marc de la Carta Internacional d'Educació Física i l'Esport, en què es manifesta que l'esport es concep com un dret que ha de fer-se complir activament i, a més, una eina per a la igualtat d'oportunitats, així com en la normativa espanyola -article 29 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes- i també exposat en la normativa valenciana -Llei 2/2011, de 22 de març, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.